گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۴۳


چون صورت تو در دل ما بازآید
مسکین دل گمگشته بجا بازآید
گر عمر گذشت و یک نفس بیش نماند
چون او برسد گذشته‌ها بازآید