گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۴۷


خاموش مراز گفت و گفتار تو کرد
بیکار مرا حلاوت کار تو کرد
بگریختم از دام تو در خانهٔ دل
دل دام شد و مرا گرفتار تو کرد