گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۵۰


خواهم که دلم با غم هم‌خو باشد
گر دست دهد غمش چه نیکو باشد
هان ای دل بی‌دل غم او دربر گیر
تا چشم زنی خود غم او او باشد