گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۵۲


خورشید که در خانه بقا می نکند
می‌گردد جابجا و جا می نکند
آن نرو به جز قصد هوا می‌نکند
می‌گوید کاصل ما خطا می نکند