گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۶۷


در صحبت حق خموش میباید بود
بی‌چشم و زبان و گوش میباید بود
خواهی که خلاص یابی از زنده دلی
با زنده‌دلان به هوش میباید بود