گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۶۹


در عشق توام نصیحت و پند چه سود
زهراب چشیده‌ام مرا قند چه سود
گویند مرا که بند بر پاش نهید
دیوانه دلست پای در بند چه سود