گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۸۳


ای دل، اثر صبح، گه شام که دید
یک عاشق صادق نکونام که دید
فریاد همی زنی که من سوخته‌ام
فریاد مکن، سوختهٔ خام که دید