گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۸۶


در عشق توم وفا قرین می‌باید
وصل تو گمانست، یقین می‌باید
کار من دل خواسته در خدمت تو
بد نیست ولیکن به ازین می‌باید