گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۹۴


دل داد مرا که دلستان را بزدم
آن را که نواختم همان را بزدم
جانیکه بر آن زنده‌ام و خندانم
دیوانه شدم چنانکه جان را بزدم