گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۱۷


روزی که خیال دلستان رقص کند
یک جان چکند که صد جهان رقص کند
هر پرده که میزنند در خانهٔ دل
مسکنی تن بینوا همان رقص کند