گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۱۸


روزی که ز کار کمترک می‌آید
در دیده خیال آن بتک می‌آید
از نادره‌گی و از غریبی که ویست
در عین دلست و دل به شک می‌آید