گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۲۰


روزیکه وجودها تولد گیرد
روزیکه عدم جانب اعلا گیرد
تا قبضهٔ شمشیر که آلاید خون
تا آتش اقبال که بالا گیرد