گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۲۸


زنهار مگو که رهروان نیز نیند
کامل صفتان بی‌نشان نیز نیند
ز اینگونه که تو محرم اسرار نه‌ای
میپنداری که دیگران نیز نیند