گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۳۰


سر مستان را ز محتسب ترسانند
شد محتسب مست همه میدانند
این مردم شهر ما اگر مردانند
این مستان را چرا گرو نستانند