گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۳۲


سرهای درختان گل تر میچینند
و اندر دل خود کان گهر می‌بینند
چون بر سر پایند که با بی‌برگی
نومید نگردند و ز پا می‌شینند