گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۳۳


سرهای درختان گل رعنا چیدند
آن یعقوبان یوسف خود را دیدند
ایام زمستان چو سیه پوشیدند
آخر ز پس نوحه‌گری خندیدند