گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۳۵


سوز دل عاشقان شررها دارد
درد دل بی‌دلان اثرها دارد
نشنیدستی که آه دلسوختگان
بر حضرت رحمت گذرها دارد