گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۴۰


شادی زمانه با غمم برنامد
جز از غم دوست مرهمم برنامد
گفتم که به بینمش چه دمها دهمش
چون راست بدیدمش دمم برنامد