گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۴۳


شب رفت کجا رفت همانجای که بود
تا خانه رود باز یقین هر موجود
ای شب چو روی بدان مقام موعود
از من برسان که آن فلانی چون بود