گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۵۱


صد بار ز سر برفت عقلم و آمد
تا کی ز می شیفتگان آشامد
از کار بماندم وز بیکاری نیز
تا عاقبت کار کجا انجامد