گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۵۲


صد سال بقای آن بت مهوش باد
تیر غم او دل من ترکش باد
بر خاک درش بمرد خوش خوش دل من
یارب که دعا کرد که خاکش خوش باد