گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۵۳


صد مرحله زانسوی خرد خواهم شد
فارغ ز وجود نیک و بد خواهم شد
از بس خوبی که در پس پرده منم
ای بیخبران عاشق خود خواهم شد