گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۵۹


عاشق که تواضع ننماید چکند
شبها که بکوی تو نیاید چکند
گر بوسه زند زلف ترا تیره مشو
دیوانه که زنجیر نخاید چکند