گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۶۴


عشق تو بهر صومعه مستی دارد
بازار بتان از تو شکستی دارد
دست غم تو بهر دو عالم برسید
الحق که غمت درازدستی دارد