گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۶۸


عقل و دل من چه عیشها میداند
گر یار دمی پیش خودم بنشاند
صد جای نشیب آسیا میدانم
کز بی‌آبی کار فرو میماند