گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۶۹


علم فقها ز شرع و سنت باشد
حکم حکما بیان حجت باشد
لیکن سخنان اولیای ملکوت
از کشف و عیان نور حضرت باشد