گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۷۰


عید آمده کز تو عید عیدانه برد
از خرمن ماه تو به دل دانه برد
اینش برسد که روی بر ماه کند
وینش نرسد که ماه نو خانه برد