گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۷۱


غم را بر او گزیده میباید کرد
وز چاه طمع بریده میباید کرد
خون دل من ریخته میخواهد یار
این کار مرا به دیده میباید کرد