گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۸۶


اگر عاشق را فنا و مردن باشد
یا در ره عشق جان سپردن باشد
پس لاف بود آنچه بگفتند که عشق
از عین حیات آب خوردن باشد