گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۷۹۳


کشتی چو به دریای روان میگذرد
می‌پندارد که نیستان میگذرد
ما میگذریم ز این جهان در همه حال
می‌پندارم کاین جهان میگذرد