گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۰۳


کی غم خورد آنکه با تو خرم باشد
ور نور تو آفتاب عالم باشد
اسرار جهان چگونه پوشیده شود
بر خاطره آنکه با تو محرم باشد