گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۱۱


ماهی که کمر گرد قمر می‌بندد
غمگینم از اینکه خوشدلم نپسندد
چون بیندم او که من چین گریانم
پنهان پنهان شکر شکر میخندد