گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۱۴


مردان رهش زنده به جان دگرند
مرغان هواش ز آشیان دگرند
منگر تو بدین دیده بدیشان کایشان
بیرون ز دو کون در جهان دگرند