گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۱۹


مستان غمت بار دگر شوریدند
دیوانه دلانت سر مه را دیدند
آمد سر مه سلسله را جنبانید
بر آهن سرد عقل را بندیدند