گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۲۲


معشوقه چو آفتاب تابان گردد
عاشق به مثال ذره گردان گردد
چون باد بهار عشق جنبان گردد
هر شاخ که خشک نیست رقصان گردد