گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۲۴


مگذار که غصه در میانت گیرد
یا وسوسه‌های این جهانت گیرد
رو شربت عشق در دهان نه شب و روز
زان پیش که حکم حق دهانت گیرد