گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۲۵


مگذار که وسوسه زبونت گیرد
چون مار به حیله و فسونت گیرد
تا آن مه بی‌چون کند آهنگ گرفت
حیران شود آسمان که چونت گیرد