گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۳۴


می‌گوید عشق هرکه جان پیش کشد
صد جان و هزار جان عوض بیش کشد
در گوش تو بین عشق چها میگوید
تا گوش کشانت بسوی خویش کشد