گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۳۷


و هو معکم از او خبر می‌آید
در سینه از این خبر شرر می‌آید
زانی ناخوش که خویش نشناخته‌ای
چون بشناسی دگرچه در می‌آید