گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۴۰


هر چند دلم رضا او می‌جوید
او از سر شمشیر سخن می‌گوید
خون از سر انگشت فرو می‌چکدش
او دست به خون من چرا می‌شوید