گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۴۲


هر دل که بسوی دلربائی نرود
والله که به جز سوی فنائی نرود
ای شاد کبوتری که صید عشق است
چندانکه برانیش بجائی نرود