گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۴۸


هر قبض اثر علت اولی باشد
صورت همه مقبول هیولی باشد
هر جزو ز کل بود ولی لازم نیست
کانجا همه کل قابل اجزا باشد