گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۶۰


یاران یاران ز هم جدائی مکنید
در سر هوس گریز پائی نکنید
چون جمله یکید دو هوائی مکنید
فرمود وفا که بی‌وفائی مکنید