گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۷۰


امروز من از تشنه دهانی و خمار
نی دل دارم نه عقل و نه صبر و قرار
می‌آیم و می‌روم چو انگور افشار
آخر قدح شیره به عصار بسیار