گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۷۸


ای زادهٔ ساقی هله از غم بگذر
ای همدم روح قدس از دم بگذر
گفتی که ز غم گریختم شاد شدم
شادی روان خود از این هم بگذر