گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۸۲


این صورت باغست و در او نیست ثمر
تو رنجه مشو بیهده سوگند مخور
یا کار معلق و فریبست و غرر
خود از تو نجست کس از این جنس خبر