گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۸۳


بالا بنگر دو چشم را بالا دار
صاحب‌نظری کن و نظر با ما دار
مردانه و مرد روی دل اینجا دار
آوردم و آمدم تو دانی یاد آر