گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۸۷


تا بتوانی مدام می‌باش به ذکر
کز ذکر ترا راه نمایند به فکر
محرم چو شدی در حرم اجلالش
بینی به یقین جمال معشوقهٔ بکر