گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۹۰


چون بت رخ تست بت‌پرستی خوشتر
چون باده ز جام تست مستی خوشتر
در هستی عشق تو چنین نیست شدم
کان نیستی از هزار هستی خوشتر