گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۸۹۵


در خاک در وفای آن سیمین بر
میکار دل و دیده میندیش ز بر
از من بشنو تا نشوی زیر و زبر
والله که خبر نداری از زیر و زبر